מקצים וזינוקים​
לוח זמנים
פרסים
קטגוריות
הגבלת השתתפות
תקנון התחרות - כללי

מקצים וזינוקים

6000 מטר תחרותי

שעת זינוק: 07:30

4500 מטר תחרותי

שעת זינוק: 07:35

3000 מטר תחרותי

שעת זינוק: 08:00

1500 מטר תחרותי

שעת זינוק: 09:00

500 מטר עממי

שעת זינוק: 09:30

לוח זמנים

תחילת המשחים יום שישי 29.10.2021 החל מהשעה 07:30 בבוקר, התייצבות במקום לפחות 60 דקות לפני המשחה בנקודות הרישום.

פרסים למשתתפים

במקצים התחרותיים תוענקנה מדליות למקומות 1-3 בהתאם לקבוצות הגיל. וכן יוענק פרס למנצח ולמנצחת הכללים בכל מקצה.

במקצה 500 מטר עממי יחולקות מדליות השתתפות.

פרסים נוספים יפורסמו בהמשך….

קטגוריות השתתפות

קטגוריה
גיל
ילדים\ות
10-13
נוער\ות
14-19
בוגרים\ות
20-29
מסטרס
40-49
מסטרס
50-59
מסטרס
60-69
מסטרס
70+

הגבלת השתתפות

כל שחיין יכול להשתתף במקצה תחרותי אחד, ובמשחה עממי – ובלבד שיעמוד בלו"ז הזינוקים.

הגבלת זמן מקצים CUT-OFF:

לכל מקצה טווח זמן מקסימלי ולאחריו יוצא השחיין מהמים

6000 מטר תחרותי – 2:30 שעות

4500 מטר תחרותי – 2:00 שעות

3000 מטר תחרותי – 1:30 שעות

1500 מטר תחרותי – 1:00 שעות

 

ההשתתפות בתחרות פתוחה לכל שחיין אשר עומד הדרישות המקצים. בעת הרישום ובאישור התקנון מתחייב הספורטאי כי בריאותו תקינה ואין לו מגבלות להשתתפות במשחה. 

מנהלי \ מאמני הקבוצות מצהירים בעצם ההרשמה כי חברי הקבוצה מבוטחים על פי חוק הספורט ואין להם מגבלות רפואיות להשתתף במשחה.

שחיין שלא יחזיר את השבב בסיום המשחה, יישא בעלותו בסך 120 ש"ח.

 

 

תקנון התחרות - כללי

  • יש להצטייד בבגד ים ובכובע שחייה ובמשקפת. השחיינים מתבקשים להסיר תכשיטים ושעונים וכל אמצעי שעלול לפגוע בהם או בחבריהם למשחה. בכל מקרה יותר לשחות עם סנפירים רק במשחה העממי.
  • השימוש בחליפות טריאתלון וצלילה למיניהן – אפשרי אך ימנע מהמשתתף כניסה לדירוג המנצחים.
  • כל שחיין יצמיד לקרסולו שבב אלקטרוני אשר יימסר לו בעת קבלת הערכת. יובהר כי אין להשתתף במשחה כמלווים\כמתחרים ללא רישום וקבלת שבב. השחיין יעבור על השטיח בכניסה וביציאה מהמים. רישום אלקטרוני זה הינו חשוב למעקב בטיחותי כמו גם לתוצאה של השחיין. אנא השמעו להוראות בעניין זה. במידה והשחיין בחר לא להשלים את המשחה עליו לדווח על כך באוהל המדידה ולהחזיר שם את שבב המדידה, כך ימנע דאגה בהמשך התחרות.
  • הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הלו"ז בהתאם לצרכים עיניינים ומהותיים ביום התחרות. בכל עניין בו יתגלו חילוקי דעות הקביעה הסופית ובלתי ניתנת לעירעור תיהיה בידי מנהל התחרות.